Fotostudio „B“ Křivoklát

Videostudio – tvorba videofilmů

Nejmladší činností studia je videotvorba. Jde jak o autorské filmy, tak o ryze zakázkovou výrobu videosnímků na DVD nosičích. Videopráce jsou vyráběny podle přání a požadavků zadavatelů, většinou „na klíč“ včetně výroby disků a tiskovin na obaly. Samozřejmostí je brilantní střih, zvuk, komentář a hudba. Rádi zodpovíme vaše případné dotazy.

 

 

Máme za sebou více jak 50 titulů především regionálního charakteru, jako snímky o přírodě, lidových zvycích, dokumenty o spolcích i zajímavých lidech, ale můžeme se pochlubit videoprojekty pro Ministerstvo životního prostředí ČR, Ministerstvo zemědělství ČR nebo Národní památkový ústav v Praze.Na každý požadovaný titul po specifikaci zákazníka je předem zhotoven scénář nebo scénosled a odsouhlasen před samotnou výrobou. Před objednávkou je zpracován rámcový rozpočet, který je závazný pro daný titul.  Videotvorba Fotostudia „B“ je odborníky uznávána a zákazníky vyhledávána pro svůj tvůrčí přístup k projektu, profesionální zpracování a cenovou korektnost.